FreekTV

Op FreekTV vertelt Vonk op zijn bekende, enthousiaste toon over het vaak opmerkelijke gedrag van dieren in de natuur. Een van de vaste onderdelen van zijn kanaal zijn de Wild virals, korte filmpjes over dieren en hun manieren. Zo laat hij onder meer zien hoe gnoes en nijlpaarden gebroederlijk langs de rivier leven totdat één van de kuddedieren iets te dicht bij de rand komt waar krokodillen leven. En dan gaat het al heel snel, heel erg mis.

Load More